Equilibrium Consultancy          


equilibrium-p

 

Biografie

Oprichter van E-C, Willem van der Bend (1973)(WvdB) heeft geneeskunde gestudeerd aan het Erasmus medisch centrum te Rotterdam en zich verder gespecialiseerd in de volwassen en kinder- en jeugd ggz aan het Leids Universitair Centrum. Na enkele jaren ervaring te hebben opgedaan in GGZ-instellingen is WvdB voor zichzelf gestart in 2009. Hij heeft tijdens zijn studie, specialisatie en daarna zijn werk-zaamheden toegespitst op persoonlijke ontwikkeling. Hierbij is het zijn overtuiging dat alleen medisch wetenschappelijke kennis niet toereikend is om recht te doen aan de mens en zijn ontwikkeling..

“Bloei”, of ontwikkeling, houdt voor WvdB in 'waar geluk en plezier' te kunnen ervaren en succesvol te zijn in zijn of haar ondernemingen. Hierbij is het van belang recht te doen aan de persoon zelf, door grondige zelfkennis te vergaren, hoe deze “gebakken” is en hier rekening mee te houden. Indien mensen eenmaal op hun ware weg belanden, lijkt alles op eens veel soepeler te verlopen en zijn grote positieve krachten beschikbaar. Mensen ervaren “helder en scherp” denken, plezier en overzicht bij hun werkzaamheden. Zij worden flexibel in denken en meer stressbestendig. Om mensen te mogen en kunnen begeleiden in dit grote groeiproces en hen tot “bloei” te zien komen en hen dit zelf te laten ervaren voelt aan als een grote eer.

 

-
Kinder- en jeugdpsychiater en psychiater voor volwassenen© MarcoZoutmanDesign
 
Equilibrium-p en montreux