Equilibrium Consultancy          


equilibrium-p

 

Individuele coaching voor professionals

E-C kenmerkt zich door medische deskundigheid en professionaliteit, waarbij de cliënt zich begrepen en op zijn gemak voelt.   De cliënt komt binnen korte tijd tot de kern en kan aan de slag.  Aanwezigheid van inzet, durf en discipline bij de cliënt zijn hierbij een must.

Doel:

-Ontwikkeling van capaciteiten, gezond en effectief leiderschap
-Hanteren van organisatie gerelateerde stress
-Creëren van inzicht in krachten en valkuilen
-Hanteren van veranderingen en conflict situaties

Werkwijze:
Inventarisatiefase:    
-Kennismaking met cliënt, werkgever (en/of hr-manager)
-Concretiseren van hulpvraag en doel
-Invullen vragenlijsten door cliënt, werkgever (en/of hr-  manager)

Intakefase     
-2 consulten individueel (2 x 90 min), voor onderzoek, diagnostiek, conclusie en   beleid
-Indien cliënt akkoord: terugkoppeling conclusie en beleid naar hr-manager en/of werkgever

Coachingsfase:
-Het vooraf afgesproken aantal individuele consulten (variërend tussen 6 en 10 gesprekken)

Afrondingsfase     
-Evaluatie van gestelde doelen, met cliënt. Indien gewenst en/of afgesproken terugkoppeling naar werkgever (en/of hr-manager)

Voor meer informatie neemt u op.

 

-
Kinder- en jeugdpsychiater en psychiater voor volwassenen© MarcoZoutmanDesign
 
Equilibrium-p en montreux